Aukso žvynas
LTUENGRUS

Tauragės karpininkų klubo "Aukso žvynas" rengiamų

karpių gaudymo varžybų nuostatai

 

 1. Organizatorius:  Tauragės karpininkų klubas "Aukso Žvynas".

 2. Tikslai:

          2.1 Populiarinti sportinį laukinių karpių gaudymą;

          2.2 Nustatyti klubo rengiamų varžybų nugalėtojus;

          2.3 Dalintis laukinių karpių gaudymo patirtimi.

 3. Varžybų vieta ir laikas: 

          3.1 Varžybų vieta - Gintauto Valučio privatus tvenkinys.

          3.2 Varžybų laikas skelbiamas iš  anksto klubo internetinės svetainės "auksozvynas.lt" rubrikoje "Klubo renginiai".

 4. Dalyviai: 

          4.1 Varžybose dalyvauja kviestinės karpininkų komandos.

          4.2 Komandą sudaro du žvejai. Komanda gali turėti padėjėjų.

 5. Įrankiai, masalai, jaukai:

          5.1 Vienam komandos žvejui galima žvejoti dviem meškerėmis po vieną kabliuką. Komanda vienu metu gali žvejoti ne daugiau kaip keturiomis meškerėmis.

          5.2 Draudžiama naudoti gyvus, ar buvusius gyvus jaukus. Jauko kiekis neribojamas.

          5.3 Draudžiama masalui naudoti gyvus, ar buvusius gyvus masalus.

          5.4 Kiekvienas žvejys, iškeliant pagautą žuvį iš vandens, privalo naudotis graibštu.

          5.5 Kiekvienai komandai privaloma turėti bent vieną atkabinimo pagalvę (Unhooking mat).

          5.6 Kiekviena komanda privalo turėti bent keletą specialių maišų pagautoms žuvims laikyti, kol jas pasvers teisėjai.

          5.7 Viename maiše laikoma viena žuvis.

          5.8 Draudžiama naudoti "Zig Rig" sistemas.

 6.  Varžybos:

          6.1 Sektorių burtų traukimas vyksta dviem etapais. Pirmuoju traukiamas eiliškumas, antruoju - sektorius.

          6.2 Atvykus į sektorius, galima ruošti varžyboms savo sektorių, matuoti vandens gylį, markiruoti žvejybos vietas, jaukinti žuvį.

          6.3 Meškeres su kabliukais galima užmesti tik nuskambėjus varžybų pradžios signalui.

          6.4 Maksimali markiravimo, jaukinimo ir žūklavimo distancija, jeigu nėra specialaus distancijos apribojimo, yra iki 80 metrų nuo kranto .

          6.5 Šerti ar užmesti meškeres, galima tik nuo kranto, išskyrus 1-mą sektorių, kur užmesti ir šerti galima nuo tiltuko.

          6.6 Traukiant žuvį galima bristi iki kol kojomis pasiekiamas dugnas. Plaukti draudžiama.

          6.7 Varžybos tęsiasi lygiai 4 paras (96 valandos).

          6.8 Komanda, pagavusi žuvį, privalo laikyti ją specialiame maiše įleistą į vandenį, kol varžybų teisėjai ją oficialiai pasvers ir užfiksuos dokumentuose.

          6.9 Žuvis užkibusi iki finalinio varžybų signalo, bet ištraukta po jo, bus užskaityta, jeigu traukimo metu apie vėlyvą kibimą buvo įspėti teisėjai arba bent kaimyniniai sektoriai, kurie apie tai gali paliudyti.

 7. Draudžiama:

          7.1 Draudžiama varžybų metu naudoti bet kokio tipo plaukiojimo priemones. Radijo valdomus laivelius, radijo valdomus skraidymo prietaisus ar ką nors panašaus. Taip pat bet kokio tipo echolotus.

          7.2 Draudžiama bet kokia žvejybinė veikla vandenyje už savo sektoriaus ribų išskyrus traukiant žuvį.

          7.3 Draudžiama naudoti pintą valą kaip pagrindinį.

          7.4 Draudžiama ištraukus žuvį iš vandens dėti ją ant žemės ar žolės. Tam naudojama atkabinimo pagalvė.

          7.5 Draudžiama ant kranto stotis visu ūgiu su žuvimi rankose ar rankose nešti žuvį paleisti į vandenį. Tam naudojama atkabinimo pagalvė.

          7.6 Draudžiama palikti savo sektorių be priežiūros.

 8. Įskaitiniai laimikiai:  Įskaitiniais laikomi gyvi 3 kilogramų ir didesni karpiai, amūrai ir plačiakakčiai sugauti varžybų metu, vandens telkinyje, kuriame ir vyksta varžybos .

 9. Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas:

          9.1 Varžybų nugalėtoja laikoma komanda, kurios sugautų įskaitinių žuvų bendras svoris yra didžiausias.

          9.2 Varžybų prizininkai ir kitų komandų turnyrinė lentelė sudaroma pagal bendrą pagautų įskaitinių žuvų bendrą svorį, mažėjančia tvarka.

          9.3 Esant keletos komandų vienodam bendram pagautų žuvų svoriui, aukštesnė vieta skiriama komandai, kurios pagautos žuvies vidutinis svoris yra didesnis.

 10. Apdovanojimas: 

          10.1 Varžybų "Nations Carp Cup" apdovanojimai:

               10.1a  Šalis - varžybų nugalėtoja: Čempionų taurės ir diplomai.

               10.1b  Šalis - varžybų II-os vietos laimėtoja: Vice Čempionų taurės ir diplomai.

               10.1c  Šalis - varžybų III-ios vietos laimėtoja: III vietos taurės ir diplomai.

               10.1d  Likusieji dalyviai gauna dalyvio suvenyrus ir diplomus.

               10.1e  Komanda, parodžiusi geriausią rezultatą: 2 geriausios komandos taurės ir diplomai.

               10.1f  Komanda, pagavusi didžiausią įskaitinę žuvį: 2 taurės už didžiausią žuvį ir diplomai.

               10.1g  Esant rėmėjams, prizų gali būti ir daugiau.

          10.2 Varžybų "Aukso Žvynas Taurė" apdovanojimai:

               10.2a  Komanda, užėmusi pirmą vietą: 2 pirmos vietos taurės ir diplomai.

               10.2b  Komanda, užėmusi antrą vietą: 2 antros vietos taurės ir diplomai.

               10.2c  Komanda, užėmusi trečią vietą: 2 trečios vietos taurės ir diplomai.

               10.2d  Komanda, pagavusi didžiausią įskaitinę žuvį: 2 taurės už didžiausią žuvį ir diplomai.

               10.2e Likusieji varžybų dalyviai gauna dalyvių atminimo dovanėles.

               10.2f  Esant rėmėjams, prizų gali būti ir daugiau.

 11. Varžybų dalyvių pareigos:

          11.1 Laikytis bendražmogiškų ir žvejo etikos taisyklių.

          11.2 Griežtai laikytis varžybų nuostatų.

          11.3 Varžybų dalyviai privalo užtikrinti žuvų saugumą iki svėrimo ir saugų jų paleidimą.

          11.4 Varžybų dalyvis, norintis laikinai ar visam palikti varžybų teritorją, privalo pranešti apie tai teisėjams.

          11.5 Varžybų dalyviai, pastebėję šių nuostatų nesilaikymo atvejų, turi pranešti apie tai teisėjams.

          11.6 Komandos, varžyboms pasibaigus, sektorius privalo palikti tvarkingus ir be šiukšlių.

 12. Teisėjavimas ir nuobaudos:

          12.1 Oficialų žuvų svėrimą atlieka tik varžybų teisėjai 3 arba 4 kartus per dieną.

          12.2 Oficialiam svėrimui visoms komandoms naudojamos tik vienos ir tos pačios svarstyklės ir vienas ir tas pats svėrimo maišas.

          12.3 Kilus ginčytinoms situacijoms ar esant nusiskundimams, sprendimus priima teisėjai.

          12.4 Įvykus šių nuostatų pažeidimams, bausmės dydį nusižengusiai komandai nustato teisėjai.

          12.5 Speciali bausmė komandai, pažeidusiai šių taisyklių 6.4 punktą, dėl 80 metrų žūklavimo distancijos. Esant įtarimui, kad kuri nors komanda žvejoja toliau negu leidžia taisyklės, teisėjų nurodymu ji privalo pasistatyti markerį pažymintį žūklavimo ribą, už kurios jokia komandos veikla draudžiama. Pakartotinai pažeidinėjant šį punktą, taikomos žemiau išvardintos bausmės.

          12.6 Bausmė už nešiurkštų pirmąjį pažeidimą,- pirmosios įskaitinės žuvies anuliavimas.

          12.7 Bausmė už nešiurkštų antrąjį pažeidimą,- didžiausios įskaitinės žuvies anuliavimas.

          12.8 Bausmė už nešiurkštų trečiąjį pažeidimą jau bus prilyginta šiurkščiam taisyklių pažeidimui, o tai reiškia komandos diskvalifikaciją.

Tikimės, kad paskutinio punkto niekada ir niekam neteks pritaikyti :)

Tad nei žvyno, nei uodegos!

free counters
Varžybų taisyklės Kontaktai
Tauragės karpininkų klubas - "Aukso Žvynas"